Provádíme rekonstrukce, správu a údržbu bytů, opravy i nové bytové elektroinstalace
Tel.: 606 411 451
Spolehlivost
Rychlost
Kvalita

Elektro

Valná většina starších bytů v Praze a okolí má bohužel stále elektroinstalaci rozvedenou hliníkovými vodiči. V elektrotechnice představuje hliník doslova rizikový materiál. Jeho nízká mechanická pevnost a snadná oxidovatelnost způsobují každoročně množství požárů v bytech, rodinných domech, ale i komerčních prostorách. Hliníkový vodič vystavený tlaku šroubu ve svorce se časem zdeformuje (zploští) a elektrická vodivost spoje se výrazně zhorší. Mezi svorkou a vodičem pak vzniká přechodový odpor o velikosti i několika ohmů. Průchodem proudu na tomto odporu vzniká takzvaný úbytek napětí, který nevadí ani tak z hlediska provozního, jako spíše z hlediska požárního. Spoj totiž musí vyzářit výkon, který je násobkem úbytku napětí a proudu. Tento výkon zahřívá spoj i celou krabici, která, pokud je namontována na hořlavém podkladu, může způsobit požár. Z tohoto důvod společnost AZ PRO DOMOV důrazně doporučuje pravidelnou kontrolu elektroinstalace certifikovanými revizními techniky, kteří na místě doporučí opatření pro eliminaci rizik. Společnost AZ PRO DOMOV následně zajistí provedení všech přípravných, odborných i dokončovacích prací. Po dokončení prací je samozřejmostí provedení revize elektrického zařízení včetně vystavení příslušné revizní správy.