Provádíme rekonstrukce, správu a údržbu bytů, opravy i nové bytové elektroinstalace
Tel.: 606 411 451
Spolehlivost
Rychlost
Kvalita

Ceník

Všechny ceny společnosti AZ PRO DOMOV vycházejí z cenové soustavy URS Praha, která je obecně uznávána za jeden z nejobjektivnějších způsobů stanovení ceny stavebních, přípravných a dokončovacích prací. Po zjištění potřeb a přání klienta, předloží společnost AZ PRO DOMOV písemnou cenovou nabídku, jejíž nedílnou součástí je přesný popis rozsahu oceňované práce. Případné výhrady, nebo námitky klientů, společnost AZ PRO DOMOV řeší vždy idividuálně k úplné spokojenosti klientů. Všechny činnosti pracovníků společnosti AZ PRO DOMOV, předcházející písemné, nebo ústní dohodě o provedení konkrétní práce, nebo služby, prohlídky, konzultace, zpracování nabídky, jsou společností AZ PRO DOMOV poskytovány zcela zdarma.